Fresh Fish & Seafood

5% OFF
A lazy image
SAR 75.95 SAR 79.95
Salmon Whole (Per Kg)

5% OFF
A lazy image
SAR 75.95 SAR 79.95
Salmon Cuts (Per Kg)

5% OFF
A lazy image
SAR 108.54 SAR 114.25
Salmon Fillet (Per Kg)

5% OFF
A lazy image
SAR 73.1 SAR 76.95
Najil Whole (Per Kg)

5% OFF
A lazy image
SAR 182.88 SAR 192.5
Najil Fillet (Per Kg)

5% OFF
A lazy image
SAR 45.55 SAR 47.95
Hamour Whole (Per Kg)

5% OFF
A lazy image
SAR 130.15 SAR 137
Hamour Fillet (Per Kg)

5% OFF
A lazy image

5% OFF
A lazy image

5% OFF
A lazy image

5% OFF
A lazy image

5% OFF
A lazy image
SAR 28.45 SAR 29.95
Shour Whole Medium (Per Kg)

5% OFF
A lazy image
SAR 53.15 SAR 55.95
Dennis Fish Whole (Per Kg)

5% OFF
A lazy image
SAR 25.6 SAR 26.95
Milkfish Whole (Per Kg)

5% OFF
A lazy image
SAR 35.1 SAR 36.95
Tilapia Whole (Per Kg)

5% OFF
A lazy image
SAR 36.05 SAR 37.95
Moossa Fish Whole (Per Kg)

5% OFF
A lazy image
SAR 22.75 SAR 23.95
Morgan Fish Whole (Per Kg)

5% OFF
A lazy image

5% OFF
A lazy image
SAR 19.9 SAR 20.95
Tuna Small Whole (Per Kg)

5% OFF
A lazy image
SAR 14.2 SAR 14.95
Sardines Big Whole (Per Kg)

5% OFF
A lazy image
SAR 39.85 SAR 41.95
Squid Red Whole (Per Kg)

5% OFF
A lazy image
SAR 72.44 SAR 76.25
Squid Red Peeled (Per Kg)

5% OFF
A lazy image
SAR 15.15 SAR 15.95
Squid White Whole (Per Kg)

5% OFF
A lazy image
SAR 37.95 SAR 39.95
Squid White Peeled (Per Kg)

5% OFF
A lazy image
SAR 62.65 SAR 65.95
Shrimp Big Whole (Per Kg)

5% OFF
A lazy image
SAR 125.31 SAR 131.9
Shrimp Big Peeled (Per Kg)

5% OFF
A lazy image
SAR 37.95 SAR 39.95
Shrimp Medium Whole (Per Kg)

5% OFF
A lazy image
SAR 75.91 SAR 79.9
Shrimp Medium Peeled (Per Kg)

5% OFF
A lazy image
SAR 34.15 SAR 35.95
Shrimp Small Whole (Per Kg)

5% OFF
A lazy image
SAR 166.2 SAR 174.95
Lobster Whole (Per Kg)

5% OFF
A lazy image
SAR 18.95 SAR 19.95
Crab (Abumagas) Whole (Per Kg)

A lazy image